Aanleveren

Aanlevertijden en specificaties 

DeMooiSchijndelKrant, huis aan huisblad met oplage 12.400
Verschijnt elke woensdag in Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde

Kopij sportverslagen: maandag tot 10.00 uur
Overige kopij: dinsdag tot 9.00 uur 

Naar emailadres redactie@mooischijndel.nl 

Advertenties: dinsdag tot 12.00 uur
Familieberichten: dinsdag tot 15.00 uur 

Naar emailadres verkoop@mooischijndel.nl 

 

Wilt u de mediakaart ontvangen? Stuur dan een mail naar redactie@mooischijndel.nl  of bel naar 073-7820426.

Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. Anders kunnen ze niet geplaatst worden. DeMooiSchijndelKrant behoudt zich het recht voor om berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoeding. Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden vermeld. Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder.

 

Kantoor: Mediahuis Meierijstad - Heuvel 7 - 5492 AC  Sint-Oedenrode 

DeMooiSchijndelKrant: voor Schijndelaren door Schijndelaren